Hlavní nabídka:

Hliník


Přejdi na obsah

Výroba hliníku

Výroba hliníku

Hliník a hliníkové slitiny se vyznačují dobrou chemickou odolností a dobrými mechanickými a jinými vlastnostmi.
Surovinou pro výrobu hliníku je nerost bauxit, ze kterého se vyrábí kysličník hlinitý. Hlavní složkou bauxitu je hydroxid hlinitý, dále pak kysličník železitý, kysličník křemičitý a v menším množství kysličník titaničitý a jiné.
Z bauxitu se připravuje roztok hlinitanu sodného a z něho rozkladem hydroxid hlinitý, který se potom v peci vypaluje na bezvodý kysličník hlinitý. Ten je pak výchozí surovinou pro výrobu kovového hliníku elektrolytickou cestou. Tato výroba je jedním z největších spotřebitelů fluorových solí, z nichž nejdůležitější je kryolit, který se používá jako rozpouštěcí prostředek, v němž se kysličník hlinitý redukuje na kovový hliník. Další důležitou surovinou pro elektrolytickou výrobu hliníku je anodová hmota, která se používá k plnění anody, tj. kladného pólu vany. Úkolem anody je přivádět elektrický proud do elektrolytu ve vaně. To může splnit pouze hmota, která má dobrou elektrickou vodivost, je odolná proti vysokým teplotám a stálá proti účinkům různých chemických reakcí. Tomu vyhovuje uhlíkový materiál. Surovinou pro výrobu anodové hmoty je smolný nebo petrolejový koks a střední kamenouhelná smola.
Elektrolytickou redukcí kysličníku hlinitého rozpuštěného v kryolitu vzniká hliník, který je specificky těžší a proto se hromadí pod solnou lázní na dně vany – katodě. Stejnosměrný proud při výrobě vykoná dvojí práci – rozkládá kysličník hlinitý a udržuje lázeň na potřebné teplotě.

Na 1 tunu hliníku je informativně třeba:

2,5 – 4 tuny bauxitu (závisí na jakosti)
2 tuny kysličníku hlinitého
75 – 80 kg kryolitu
600 – 650 kg anodové hmoty
18 000 – 20 000 kWh elektrického proudu

Při takové výrobě je čistota získaného hliníku přímo úměrná čistotě
použitých surovin a pečlivosti obsluhy van. Dosahuje se čistot 99,5 – 99,75% Al.
Elektrolytickou rafinací se dá získat hliník o čistotě až 99,99% Al.

Hlíníkové tyče - www.hlinik.net

hlinik

světová primární produkce hliníku

světová promární produkce hliníku

světová spotřeba hliníku

spotřeba hliníku
aluplus hlinik.netaluplus hlinik

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku